Ramowy rozkład dnia

clock-2023257_960_720


GRUPY STARSZE

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi, gromadzenie informacji na temat dziecka, jego samopoczucia, zainteresowań, indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań rodziców, przekazywanie informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi.
8:00 – 8:30 Zabawy doskonalące prawidłową wymowę, rozwijające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 8:50 Śniadanie.
8:50 – 9:00 Czynności higieniczne, mycie zębów. Przygotowanie sali pomocy do zajęć zorganizowanych.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne.
10:00 – 11:30 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i gry dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela. Spacery w pobliżu przedszkola i zabawy w ogrodzie.
11:30 – 12:00 Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.
12:00 – 12:30 Obiad.
12:30 – 13:45 Czynności higieniczne, mycie zębów. Odpoczynek po obiedzie. Słuchanie bajek muzycznych i literackich. Zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela.
13:45 – 14:00 Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:20 Podwieczorek.
14:20 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, rysowanie - wg wyborów dzieci. Utrwalanie wierszy i piosenek poznanych w przedszkolu. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy z rodzicami na temat spraw i wydarzeń bieżących.


GRUPY NAJMŁODSZE

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami i dziećmi, gromadzenie informacji na temat dziecka, jego samopoczucia, zainteresowań, indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań rodziców, przekazywanie informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi.
8:00 – 8:30 Zabawy doskonalące prawidłową wymowę, rozwijające percepcję wzrokową słuchową, grafomotorykę. Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania.
8:30 – 8:50 Śniadanie.
8:50 – 9:00 Czynności higieniczne. Przygotowanie sali pomocy do zajęć zorganizowanych.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wg podstawy programowej, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.
10:00 – 11:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i gry dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela. Spacery w pobliżu przedszkola i zabawy w na placu zabaw.
11:00 – 11:30 Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.
11:30 – 12:00 Obiad.
12:00 – 13:50 Czynności higieniczne. Odpoczynek po obiedzie, leżakowanie, słuchanie bajek muzycznych, kołysanek i muzyki relaksacyjnej;
13:50 – 14:00 Czynności porządkowe, zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:20 Podwieczorek.
14:20 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci. Słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela. Zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, rysowanie - wg wyborów dzieci. Utrwalanie wierszy i piosenek poznanych w przedszkolu. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy z rodzicami na temat spraw i wydarzeń bieżących.
Przedszkolowo.pl logo