Oferta edukacyjna

 • Nasze przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Ściśle współpracujemy z rodzicami. Zachęcamy rodziców do czynnego udziału w życiu przedszkola
 • Obecnie, przedszkole czynne jest w godzinach 6:00-17:00. Godziny pracy przedszkola dostosowujemy do potrzeb rodziców
 • Zapewniamy dzieciom trzy pełnowartościowe, urozmaicone posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz owoce i soki między posiłkami. Dzieci mają swobodny dostęp do niegazowanej wody mineralnej w ciągu całego dnia.
 • Jesteśmy przedszkolem otwartym na oczekiwania i potrzeby dzieci, rodziców, środowiska lokalnego
 • Organizujemy różnorodne zajęcia edukacyjne, spełniające oczekiwania dzieci i zapewniające im indywidualną drogę rozwoju
 • Zapewniamy stałą współpracę ze specjalistami (psychologiem, logopedą, pedagogiem)
 • Dla dzieci z trudnościami i deficytami rozwojowymi organizujemy dodatkową pomoc specjalistyczną, przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • Bazujemy na osiągnięciach dziecka, wzmacniamy pozytywnie, uczymy samodzielności w myśleniu i działaniu
 • Dążymy do wszechstronnego rozwoju wychowanka, dobrego przygotowania do szkoły, osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • Uwrażliwiamy na dobro, prawdę i piękno. Uczymy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
 • Posiadamy dobrze wykwalifikowaną, stale doskonalącą swoje umiejętności kadrę pedagogiczną i obsługową
 • Posiadamy pięć sal zajęć dydaktycznych. Systematycznie doposażamy przedszkole w atrakcyjny sprzęt i pomoce o dużych wartościach edukacyjnych oraz podnosimy estetykę przedszkola
 • Proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków: religia, język angielski, rytmika, nauka pływania
 • Zapewniamy wychowankom częsty pobyt na świeżym powietrzu.
 • Organizujemy wycieczki krajoznawcze oraz do różnych środowisk społeczno-przyrodniczych
 • Organizujemy lekcje teatralne i muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Przedszkolaki mają możliwość zaprezentowania swojego talentu artystycznego podczas imprez przedszkolnych oraz przeglądów, uroczystości miejskich
 • Podejmujemy szereg ciekawych przedsięwzięć w ramach przynależności do Klubu Czytających Przedszkoli oraz realizując programy „Czyste powietrze wokół nas”,
 • Bierzemy aktywny udział w cyklicznych akcjach charytatywnych „ Wszystkie dzieci nasze są”, „Podziel się sercem, podziel się złotówką”, „Góra Grosza”


font-2111748_960_720
Przedszkolowo.pl logo