Nasze prace

Prezentujemy tutaj prace Naszych Małych Artystów. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach i zabawach plastycznych. Dzieci poznając nowe techniki, używając różnorodnych materiałów i przyborów tworzą niepowtarzalne, ciekawe rysunki, malunki, wycinanki, "ulepianki" a także prace przestrzenne.
Twórczość plastyczna to dla dziecka wspaniała zabawa ale to także ćwiczenie sprawności manualnej i przygotowanie do nauki pisania. Podczas wykonywania prac w zespołach lub z grupą przedszkolaki uczą się współpracy, planowania i odpowiedzialności za powierzone zadanie. Zajęcia twórcze stanowią doskonałą okazję do wyrażania przez dziecko własnych przeżyć, wrażeń, emocji i wiedzy o świecie. Mogą one pełnić rolę diagnozująca a nawet terapeutyczną.

paint-1946640_960_720
Przedszkolowo.pl logo